JESTEŚMY SKLEPEM STACJONARNYM I OFERUJEMY TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, DOSTĘPNE OD RĘKI

> Regulamin e-Sklepu
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Szybki kontakt
+48 799 292 232 +48 799 292 232
Napisz wiadomość Napisz wiadomość

 • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PawłowskiSPORT.pl

 

          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego w domenie http://www.pawlowskisport.pl oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym PawłowskiSPORT.pl (także w serwisie Allegro), zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem”.
 2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Pawłowski, 33-100 Tarnów, ul. Odległa 14/63, NIP: 873-255-22-75, Regon: 852538257, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sprzedającym”.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny zlokalizowany w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 97.
 4. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: esklep@pawlowskisport.pl lub pod numerami telefonów: 799-292-232 lub 14 622-00-20 – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, w soboty w godzinach 9-13.
 5. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Kupującym”. Osoby fizyczne w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać ze Sklepu i dokonywać zamówień za zgodą opiekunów prawnych.
 6. Warunkiem złożenia poprawnego zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Kupującego z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 8. Do korzystania ze strony internetowej Sklepu i skutecznego złożenia zamówienia konieczny jest sprzęt komputerowy lub inne elektroniczne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, posiadające zainstalowane oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych oraz plików w ogólnie dostępnym formacie pdf lub w innych formatach, w których udostępniane są pliki.
 9. PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 10. Przedmiotem transakcji są towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu i w serwisie Allegro. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby prezentowana oferta była aktualna i pokrywała się z bieżącymi stanami magazynowymi.
 11. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i są wyrażone w walucie polskiej. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostaw zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz uwidoczniony w trakcie składania zamówienia przed zawarciem umowy sprzedaży.
 12. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji przez Sprzedającego, zgodnie z pkt. 30 niniejszego Regulaminu.
 13. Ceny podane przy każdym towarze obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przez Kupujących przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 15. Sprzedający oświadcza, że oferowane towary są nowe i objęte gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem towaru przez Kupującego, niezgodnym z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W przypadku zakupionego obuwia należy przestrzegać tych zaleceń oraz zasad użytkowania i pielęgnacji, które są dołączone w postaci ulotki do każdej zakupionej pary obuwia.
 16. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające z indywidualnych ustawień końcowego urządzenia elektronicznego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie wpływają na zmianę właściwości towaru i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 17. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie zawierały uchybień lub błędów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie towaru należy skontaktować się z obsługą Sklepu (dane kontaktowe zawarte są w pkt. 4 niniejszego Regulaminu).
 18. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 19. Zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można dokonywać 24 godziny na dobę poprzez formularz dostępny po dodaniu towaru do koszyka i rozpoczęciu procesu zamówienia.
 20. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu i zalogowaniu się na swoje konto lub bez konieczności rejestracji (zakup jednorazowy).
 21. Kupujący, który dokona rejestracji na stronie internetowej Sklepu, ma możliwość bieżącego sprawdzania statusu realizacji złożonego zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto, a także korzystania z dodatkowych przywilejów (np. zniżki, rabaty, promocje).
 22. Wszystkie ceny i koszty dostawy podane na stronie internetowej Sklepu są wiążące w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i obowiązują od momentu złożenia zamówienia do zakończenia jego realizacji. Wszelkie zmiany cen towarów i kosztów dostawy po złożeniu zamówienia nie wpływają na warunki zawartej transakcji sprzedaży.
 23. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.
 24. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności do realizacji zamówienia i wysyłki towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia.
 25. Dostawa towaru odbywać się będzie za pośrednictwem firmy zewnętrznej współpracującej ze Sprzedającym. W tym celu dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione tej firmie dla potrzeb realizacji umowy spedycji, na co Kupujący wyraża zgodę składając zamówienie.
 26. Sprzedający szanuje prawo Kupującego do prywatności. Zasady polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej Sklepu i określają, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z nich korzysta.
 27. Podany przez Kupującego adres e-mail służyć będzie do wysyłania informacji dotyczących realizacji zamówienia, w szczególności do skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz do przekazywania innych powiadomień i komunikatów związanych z obsługą Kupującego.
 28. Za zgodą Kupującego, wyrażoną podczas składania zamówienia, na jego adres mailowy mogą być również przesyłane materiały informacyjne i oferty marketingowe w formie newslettera. Oferty te dotyczyć będą m.in. organizowanych okresowo przez Sprzedającego promocji, wyprzedaży oraz specjalnych rabatów i zniżek dla zarejestrowanych Klientów.
 29. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego;
  2. w przypadku osób prawnych oraz pozostałych podmiotów i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: pełna nazwa, adres siedziby, adres dostawy, numer NIP, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 30. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 31. Od momentu złożenia zamówienia Kupujący ma 24 godziny na jego potwierdzenie. W tym celu należy kliknąć na jednorazowo wygenerowany odnośnik umieszczony w treści powiadomienia wysłanego przez Sklep na adres e-mail Kupującego podany w trakcie składania zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie w tym czasie potwierdzone przez Kupującego, zostanie ono automatycznie anulowane.
 32. Po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający dokonuje jego weryfikacji i ostatecznej akceptacji, a następnie – po potwierdzeniu dostępności towaru w magazynie – przyjmuje je do realizacji i dokonuje rezerwacji towaru, o czym Kupujący jest automatycznie informowany drogą mailową w postaci stosownego powiadomienia. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji umowa uważana jest za zawartą.
 33. W sytuacji, gdy część lub całość towaru objętego zamówieniem okazałaby się niedostępna, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. W takim przypadku, jeżeli Kupujący dokonał z góry zapłaty ceny, Sprzedający zwróci niezwłocznie na podany przez niego rachunek bankowy otrzymaną kwotę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego.
 34. Złożone i potwierdzone zamówienia realizowane będą według kolejności ich zarejestrowania w systemie komputerowym Sprzedającego.
 35. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 36. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony w Sklepie towar w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (płatność z góry) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty i zawarciu umowy (potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego),
  2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 4 zł; realizacja zamówienia rozpoczyna się po zawarciu umowy (potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego),
  3. gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych bezpośrednio w Punkcie sprzedaży, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w chwili odbioru towaru.
 37. W przypadku płatności przelewem za moment dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego. Po wybraniu przez Kupującego tej formy płatności zapłata musi wpłynąć na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane i nie będzie wiązać Sprzedającego.
 38. Kupujący jest obowiązany zapłacić cenę końcową, składającą się z ceny zakupu towaru powiększonej o koszty dostawy oraz ewentualne koszty innych usług, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.
 39. Koszty dostawy określone są w cenniku dostaw zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz uwidocznione w trakcie składania zamówienia przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszt dostawy pokrywa w całości Kupujący. Koszt ten zależy od sposobu płatności oraz od wagi paczki, a nie od ilości zamawianych sztuk.
 40. Czas realizacji zamówienia i wysyłki towarów zależy od ich dostępności i jest określony na stronie internetowej Sklepu. Wysyłka towarów oznaczonych jako dostępne „od ręki” jest realizowana w dni robocze w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności za pobraniem) lub od zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności przelewem), z wyłączeniem sobót, dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy i wynosi zazwyczaj 1-2 dni robocze.
 41. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w zadeklarowanym terminie. W przypadku braku takiej możliwości, np. z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 42. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką kurierską.
 43. Przesyłka zostanie dostarczona do Kupującego na adres wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
 44. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu dostawy przez Kupującego. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane.
 45. W momencie nadania towaru do wysyłki Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w zamówieniu. Sprawdzanie przez Kupującego statusu przesyłki możliwe jest po kliknięciu właściwego odnośnika znajdującego się w treści wysłanego powiadomienia.
 46. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w Punkcie sprzedaży znajdującym się w siedzibie sklepu przy ul. Krakowskiej 97 w Tarnowie, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru przez Sprzedającego.
 47. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki i zgodności towaru z zamówieniem w momencie odbioru. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzoną przesyłkę należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić kurierowi. Po otrzymaniu zwrotu towar zostanie wymieniony, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w terminie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie w części „Reklamacje i zwroty towaru”.
 48. W chwili przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Kupującego.
 49. Do każdej przesyłki Sprzedający załącza dokument sprzedaży – w zależności od wyboru Kupującego jest to paragon lub faktura VAT. Dokument taki zawiera wyszczególnione ceny zamówionego towaru oraz koszt przesyłki. W przypadku niezgodności danych zawartych w dokumencie sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedającym osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (dane kontaktowe zawarte są w pkt. 4 niniejszego Regulaminu).
 50. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 51. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 52. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 53. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej, które należy wysłać na adres Sklepu podany w pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
  Wzór oświadczenia
  udostępniony jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.
 54. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być czysty, kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem oraz akcesoriami stanowiącymi jego integralną część), zapakowany w oryginalne opakowanie i nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym należy wskazać wybraną przez Kupującego formę zwrotu należności (tj. przekaz pieniężny za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przelew bankowy – w przypadku przelewu należy podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot).
 55. Kupujący ma obowiązek spakować i należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.
 56. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.
 57. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu należną sumę pieniężną wraz z kosztami dostawy oraz wystawi fakturę korygującą.
 58. W przypadku odstąpienia od umowy należność za odesłany towar zostanie zwrócona Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 59. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

 60. W przypadku, gdy Kupujący po odebraniu przesyłki stwierdzi, że zakupiony przez niego towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, może on:
  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu pisemną reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
  3. złożyć Sprzedającemu pisemną reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna: Kodeks cywilny).
 61. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu. Kupujący traci to uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 62. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 63. Towar odsyłany do Sprzedającego w ramach reklamacji musi być czysty, kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem oraz akcesoriami stanowiącymi jego integralną część) i zapakowany w oryginalne opakowanie. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży oraz podpisane pismo zawierające opis stwierdzonej wady wraz z żądaniem naprawy bądź wymiany. Reklamację należy odesłać na adres Sprzedającego podany w pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 64. Kupujący ma obowiązek spakować i należycie zabezpieczyć towar odsyłany w ramach reklamacji, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.
 65. Transport reklamowanego towaru odbywa się na koszt Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i na jego koszt.
 66. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 67. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli nie będzie to już możliwe – np. z powodu wyczerpania asortymentu – Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość zapłaconej ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne wskazane przez siebie i dostępne w Sklepie towary.
 68. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać kontaktując się z obsługą Sklepu osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (dane kontaktowe zawarte są w pkt. 4 niniejszego Regulaminu).
 69. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 70. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 71. Wszelkie prezentowane na stronie internetowej Sklepu towary, nazwy handlowe, nazwy firm i ich loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia użyte są w celach informacyjnych.
 72. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Sklep funkcjonował bez zarzutu oraz bez przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedający nie gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie w szczególności prawo do okresowego wprowadzania krótkich przerw technicznych w celu przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych, o których będzie informował na stronie internetowej Sklepu z możliwie dużym wyprzedzeniem.
 73. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn nie leżących po jego stronie, w szczególności powstałych w wyniku działania siły wyższej lub zaniedbania ze strony trzeciej.
 74. Zawartość strony internetowej w domenie pawlowskisport.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa do zawartych na stronie internetowej Sklepu materiałów i plików przysługują Właścicielowi (Administratorowi) serwisu i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron internetowych. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Właściciela serwisu lub osoby współpracujące na jego zlecenie i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej uprzedniej zgody Właściciela stanowi naruszenie przysługujących mu praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości strony internetowej Sklepu, bez pisemnej zgody Właściciela, jest zabronione.
 75. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający ze strony internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na niej treści o charakterze bezprawnym.
 76. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 77. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z realizacją umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 78. Niniejszy Regulamin dostępny jest bezpośrednio z poziomu menu na stronie internetowej Sklepu znajdującej się pod adresem www.pawlowskisport.pl oraz w wersji pisemnej w Punkcie sprzedaży zlokalizowanym w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 97.
 79. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według dotychczas obowiązujących postanowień Regulaminu.
 80. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(obowiązujący do dnia 24.12.2014)
PawłowskiSPORT.pl

 

          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego w domenie http://www.pawlowskisport.pl oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym PawłowskiSPORT.pl (także w serwisie Allegro), zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem”.
 2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Pawłowski, 33-100 Tarnów, ul. Odległa 14/63, NIP: 873-255-22-75, Regon: 852538257, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sprzedającym”.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny zlokalizowany w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 97.
 4. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: esklep@pawlowskisport.pl lub pod numerami telefonów: 799-292-232 lub 14 622-00-20 – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, w soboty w godzinach 9-13.
 5. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „Kupującym”. Osoby fizyczne w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać ze Sklepu i dokonywać zamówień za zgodą opiekunów prawnych.
 6. Warunkiem złożenia poprawnego zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Kupującego z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 8. Do korzystania ze strony internetowej Sklepu i skutecznego złożenia zamówienia konieczny jest sprzęt komputerowy lub inne elektroniczne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, posiadające zainstalowane oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych oraz plików w ogólnie dostępnym formacie pdf lub w innych formatach, w których udostępniane są pliki.
 9. PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 10. Przedmiotem transakcji są towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu i w serwisie Allegro. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby prezentowana oferta była aktualna i pokrywała się z bieżącymi stanami magazynowymi.
 11. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i są wyrażone w walucie polskiej. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostaw zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz uwidoczniony w trakcie składania zamówienia przed zawarciem umowy sprzedaży.
 12. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji przez Sprzedającego, zgodnie z pkt. 30 niniejszego Regulaminu.
 13. Ceny podane przy każdym towarze obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przez Kupujących przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 15. Sprzedający oświadcza, że oferowane towary są nowe i objęte gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem towaru przez Kupującego, niezgodnym z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W przypadku zakupionego obuwia należy przestrzegać tych zaleceń oraz zasad użytkowania i pielęgnacji, które są dołączone w postaci ulotki do każdej zakupionej pary obuwia.
 16. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające z indywidualnych ustawień końcowego urządzenia elektronicznego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie wpływają na zmianę właściwości towaru i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 17. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie zawierały uchybień lub błędów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie towaru należy skontaktować się z obsługą Sklepu (dane kontaktowe zawarte są w pkt. 4 niniejszego Regulaminu).
 18. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 19. Zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można dokonywać 24 godziny na dobę poprzez formularz dostępny po dodaniu towaru do koszyka i rozpoczęciu procesu zamówienia.
 20. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu i zalogowaniu się na swoje konto lub bez konieczności rejestracji (zakup jednorazowy).
 21. Kupujący, który dokona rejestracji na stronie internetowej Sklepu, ma możliwość bieżącego sprawdzania statusu realizacji złożonego zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto, a także korzystania z dodatkowych przywilejów (np. zniżki, rabaty, promocje).
 22. Wszystkie ceny i koszty dostawy podane na stronie internetowej Sklepu są wiążące w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i obowiązują od momentu złożenia zamówienia do zakończenia jego realizacji. Wszelkie zmiany cen towarów i kosztów dostawy po złożeniu zamówienia nie wpływają na warunki zawartej transakcji sprzedaży.
 23. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.
 24. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności do realizacji zamówienia i wysyłki towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia.
 25. Dostawa towaru odbywać się będzie za pośrednictwem firmy zewnętrznej współpracującej ze Sprzedającym. W tym celu dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione tej firmie dla potrzeb realizacji umowy spedycji, na co Kupujący wyraża zgodę składając zamówienie.
 26. Sprzedający szanuje prawo Kupującego do prywatności. Zasady polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej Sklepu i określają, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z nich korzysta.
 27. Podany przez Kupującego adres e-mail służyć będzie do wysyłania informacji dotyczących realizacji zamówienia, w szczególności do skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz do przekazywania innych powiadomień i komunikatów związanych z obsługą Kupującego.
 28. Za zgodą Kupującego, wyrażoną podczas składania zamówienia, na jego adres mailowy mogą być również przesyłane materiały informacyjne i oferty marketingowe w formie newslettera. Oferty te dotyczyć będą m.in. organizowanych okresowo przez Sprzedającego promocji, wyprzedaży oraz specjalnych rabatów i zniżek dla zarejestrowanych Klientów.
 29. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego;
  2. w przypadku osób prawnych oraz pozostałych podmiotów i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: pełna nazwa, adres siedziby, adres dostawy, numer NIP, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 30. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 31. Od momentu złożenia zamówienia Kupujący ma 24 godziny na jego potwierdzenie. W tym celu należy kliknąć na jednorazowo wygenerowany odnośnik umieszczony w treści powiadomienia wysłanego przez Sklep na adres e-mail Kupującego podany w trakcie składania zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie w tym czasie potwierdzone przez Kupującego, zostanie ono automatycznie anulowane.
 32. Po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający dokonuje jego weryfikacji i ostatecznej akceptacji, a następnie – po potwierdzeniu dostępności towaru w magazynie – przyjmuje je do realizacji i dokonuje rezerwacji towaru, o czym Kupujący jest automatycznie informowany drogą mailową w postaci stosownego powiadomienia. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji umowa uważana jest za zawartą.
 33. W sytuacji, gdy część lub całość towaru objętego zamówieniem okazałaby się niedostępna, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. W takim przypadku, jeżeli Kupujący dokonał z góry zapłaty ceny, Sprzedający zwróci niezwłocznie na podany przez niego rachunek bankowy otrzymaną kwotę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego.
 34. Złożone i potwierdzone zamówienia realizowane będą według kolejności ich zarejestrowania w systemie komputerowym Sprzedającego.
 35. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 36. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony w Sklepie towar w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (płatność z góry) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty i zawarciu umowy (potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego),
  2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 4 zł; realizacja zamówienia rozpoczyna się po zawarciu umowy (potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego),
  3. gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych bezpośrednio w Punkcie sprzedaży, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w chwili odbioru towaru.
 37. W przypadku płatności przelewem za moment dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego. Po wybraniu przez Kupującego tej formy płatności zapłata musi wpłynąć na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane i nie będzie wiązać Sprzedającego.
 38. Kupujący jest obowiązany zapłacić cenę końcową, składającą się z ceny zakupu towaru powiększonej o koszty dostawy oraz ewentualne koszty innych usług, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.
 39. Koszty dostawy określone są w cenniku dostaw zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz uwidocznione w trakcie składania zamówienia przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszt dostawy pokrywa w całości Kupujący. Koszt ten zależy od sposobu płatności oraz od wagi paczki, a nie od ilości zamawianych sztuk.
 40. Czas realizacji zamówienia i wysyłki towarów zależy od ich dostępności i jest określony na stronie internetowej Sklepu. Wysyłka towarów oznaczonych jako dostępne „od ręki” jest realizowana w dni robocze w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności za pobraniem) lub od zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności przelewem), z wyłączeniem sobót, dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy i wynosi zazwyczaj 1-2 dni robocze.
 41. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w zadeklarowanym terminie. W przypadku braku takiej możliwości, np. z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 42. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką kurierską.
 43. Przesyłka zostanie dostarczona do Kupującego na adres wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
 44. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu dostawy przez Kupującego. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane.
 45. W momencie nadania towaru do wysyłki Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w zamówieniu. Sprawdzanie przez Kupującego statusu przesyłki możliwe jest po kliknięciu właściwego odnośnika znajdującego się w treści wysłanego powiadomienia.
 46. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w Punkcie sprzedaży znajdującym się w siedzibie sklepu przy ul. Krakowskiej 97 w Tarnowie, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru przez Sprzedającego.
 47. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki i zgodności towaru z zamówieniem w momencie odbioru. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzoną przesyłkę należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić kurierowi. Po otrzymaniu zwrotu towar zostanie wymieniony, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w terminie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie w części „Reklamacje i zwroty towaru”.
 48. W chwili przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Kupującego.
 49. Do każdej przesyłki Sprzedający załącza dokument sprzedaży – w zależności od wyboru Kupującego jest to paragon lub faktura VAT. Dokument taki zawiera wyszczególnione ceny zamówionego towaru oraz koszt przesyłki. W przypadku niezgodności danych zawartych w dokumencie sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedającym osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (dane kontaktowe zawarte są w pkt. 4 niniejszego Regulaminu).
 50. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 51. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 52. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 53. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej, które należy wysłać na adres Sklepu podany w pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
  Wzór oświadczenia
  udostępniony jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.
 54. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być czysty, kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem oraz akcesoriami stanowiącymi jego integralną część), zapakowany w oryginalne opakowanie i nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym należy wskazać wybraną przez Kupującego formę zwrotu należności (tj. przekaz pieniężny za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przelew bankowy – w przypadku przelewu należy podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot).
 55. Kupujący ma obowiązek spakować i należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.
 56. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.
 57. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu należną sumę pieniężną wraz z kosztami dostawy oraz wystawi fakturę korygującą.
 58. W przypadku odstąpienia od umowy należność za odesłany towar zostanie zwrócona Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 59. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

 60. W przypadku, gdy Kupujący po odebraniu przesyłki stwierdzi, że zakupiony przez niego towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, może on:
  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu pisemną reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
  3. złożyć Sprzedającemu pisemną reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna: Kodeks cywilny).
 61. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu. Kupujący traci to uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 62. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 63. Towar odsyłany do Sprzedającego w ramach reklamacji musi być czysty, kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem oraz akcesoriami stanowiącymi jego integralną część) i zapakowany w oryginalne opakowanie. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży oraz podpisane pismo zawierające opis stwierdzonej wady wraz z żądaniem naprawy bądź wymiany. Reklamację należy odesłać na adres Sprzedającego podany w pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 64. Kupujący ma obowiązek spakować i należycie zabezpieczyć towar odsyłany w ramach reklamacji, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.
 65. Transport reklamowanego towaru odbywa się na koszt Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i na jego koszt.
 66. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 67. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli nie będzie to już możliwe – np. z powodu wyczerpania asortymentu – Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość zapłaconej ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne wskazane przez siebie i dostępne w Sklepie towary.
 68. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać kontaktując się z obsługą Sklepu osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (dane kontaktowe zawarte są w pkt. 4 niniejszego Regulaminu).
 69. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 70. Wszelkie prezentowane na stronie internetowej Sklepu towary, nazwy handlowe, nazwy firm i ich loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia użyte są w celach informacyjnych.
 71. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Sklep funkcjonował bez zarzutu oraz bez przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedający nie gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie w szczególności prawo do okresowego wprowadzania krótkich przerw technicznych w celu przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych, o których będzie informował na stronie internetowej Sklepu z możliwie dużym wyprzedzeniem.
 72. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn nie leżących po jego stronie, w szczególności powstałych w wyniku działania siły wyższej lub zaniedbania ze strony trzeciej.
 73. Zawartość strony internetowej w domenie pawlowskisport.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa do zawartych na stronie internetowej Sklepu materiałów i plików przysługują Właścicielowi (Administratorowi) serwisu i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron internetowych. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Właściciela serwisu lub osoby współpracujące na jego zlecenie i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej uprzedniej zgody Właściciela stanowi naruszenie przysługujących mu praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości strony internetowej Sklepu, bez pisemnej zgody Właściciela, jest zabronione.
 74. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający ze strony internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na niej treści o charakterze bezprawnym.
 75. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 76. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z realizacją umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 77. Niniejszy Regulamin dostępny jest bezpośrednio z poziomu menu na stronie internetowej Sklepu znajdującej się pod adresem www.pawlowskisport.pl oraz w wersji pisemnej w Punkcie sprzedaży zlokalizowanym w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 97.
 78. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według dotychczas obowiązujących postanowień Regulaminu.
 79. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2014 r.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®